ในวิชาชีพ อาจารย์ ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการต่างประเทศ เลื่อนเป็นรองอธิการบดีในปี ๒๕๑๘ ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีเดียวกัน และภายหลังยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านการวิจัยและสนับสนุน การวิจัยหลายด้าน เช่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย "พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" ของมูลนิธิฟอร์ด และมูลนิธิเอเชีย ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการของ Council of Trustees, TDRI อ่านต่อ...

เกี่ยวกับเรา PDF พิมพ์ อีเมล

sanae.in.th เป็นเว็บรวบรวมข้อมูลด้านผลงานของอาจารย์เสน่ห์ จามริก ได้แก่ หนังสือ, เอกสารซึ่งสามารถอ่านออนไลน์จากเว็บได้ทันที, บทความ, ประวัติ, ลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

sanae.in.th ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดมาจากเว็บไซท์ http://www.openbase.in.th ซึ่งเป็นคลังเอกสารข้อมูลอิเล็กทรอนิคสาธารณะ โดยใน sanae.in.th นี้ได้พัฒนาให้มีรูปแบบหน้าตาที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ชัดเจน และง่ายแก่การค้นหามากขึ้น เนื่องจากได้หยิบข้อมูลเกี่ยวข้องกับอาจารย์เสน่ห์ จามริก ที่มีจาก openbase.in.th มาขึ้นทั้งหมด ผู้ใช้งานจึงสามารถดูผลงานอัพเดทได้จากที่นี่

เนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์ sanae.in.th ถูกเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License ท่าน สามารถนำเนื้อหาทุกชิ้นไปใช้และเผยแพร่ต่อได้ โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และต้องใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้เมื่อเผยแพร่งานที่ดัดแปลง เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น

ท่านสามารถนำเนื้อหาเฉพาะที่ถูกขึ้นไว้ในหน้าของเว็บไซท์นี้ ไปใช้หรือดัดแปลงต่อยอดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงแต่ต้องระบุที่มาของข้อมูลชิ้นนั้นๆ และทำตามเงื่อนไขอื่นที่กำหนด(ถ้ามี) ตามที่ปรากฏด้านล่างของเนื้อหาแต่ละชิ้น

ติดต่อสอบถาม

  • บ้านจิตอาสา 2044/21ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง แขวงบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310
  • Volunteerspirit Home, 2044/21 New Petchabuti Road, Huay Khwang, Bankkok 10310 .,
    Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
    โทรศัพท์: 02-319-5017 โทรสาร: 02-319-5019
  • Web-Developer, Webmaster | อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
เสน่ห์ จามริก | นักวิชาการสิทธิมนุษยชน sanehchamarik.in.th
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บเผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น