ในวิชาชีพ อาจารย์ ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการต่างประเทศ เลื่อนเป็นรองอธิการบดีในปี ๒๕๑๘ ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีเดียวกัน และภายหลังยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านการวิจัยและสนับสนุน การวิจัยหลายด้าน เช่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย "พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" ของมูลนิธิฟอร์ด และมูลนิธิเอเชีย ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการของ Council of Trustees, TDRI อ่านต่อ...

บทความแนะนำ

ป่าชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ PDF พิมพ์ อีเมล
สวัสดีครับท่านผู้ร่วมสัมมนาและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดให้มีการ เสวนาทำความเข้าใจ ทำความชัดเจนในเรื่องป่าชุมชนกับปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เรื่องป่าชุมชนนี้ได้ผ่านอุปสรรคมาหลายขั้นหลายตอน นับตั้งแต่อุปสรรคในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในประเด็นที่ว่าคนกับ ป่าอยู่ด้วยกันได้หรือไม่ จนกระทั่งมาถึงประเด็นที่ กลุ่มคนที่รักป่ารักธรรมชาติด้วยกันก็เห็นไม่ตรงกันว่าควรจะมีข้อสงวน มีเงื่อนไขอย่างไร ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าปัญหาทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สมควรที่จะได้ พูดจาหารือกันเพื่อทำความชัดเจนร่วมกัน
 
เสน่ห์ จามริก | นักวิชาการสิทธิมนุษยชน sanehchamarik.in.th
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บเผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น