ป่าชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ พิมพ์
สวัสดีครับท่านผู้ร่วมสัมมนาและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดให้มีการ เสวนาทำความเข้าใจ ทำความชัดเจนในเรื่องป่าชุมชนกับปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เรื่องป่าชุมชนนี้ได้ผ่านอุปสรรคมาหลายขั้นหลายตอน นับตั้งแต่อุปสรรคในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในประเด็นที่ว่าคนกับ ป่าอยู่ด้วยกันได้หรือไม่ จนกระทั่งมาถึงประเด็นที่ กลุ่มคนที่รักป่ารักธรรมชาติด้วยกันก็เห็นไม่ตรงกันว่าควรจะมีข้อสงวน มีเงื่อนไขอย่างไร ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าปัญหาทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สมควรที่จะได้ พูดจาหารือกันเพื่อทำความชัดเจนร่วมกัน