ในวิชาชีพ อาจารย์ ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการต่างประเทศ เลื่อนเป็นรองอธิการบดีในปี ๒๕๑๘ ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีเดียวกัน และภายหลังยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านการวิจัยและสนับสนุน การวิจัยหลายด้าน เช่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย "พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" ของมูลนิธิฟอร์ด และมูลนิธิเอเชีย ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการของ Council of Trustees, TDRI อ่านต่อ...

บทความแนะนำ

ปาฐกถาพิเศษ การกระจายอานาจกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน PDF พิมพ์ อีเมล
สวัสดีครับท่านผู้สัมมนาและพี่น้องจากชุมชนท้องถิ่นต่างฯ ที่เคารพ ก่อนอื่นผมต้องขอบพระคุณนะครับ ที่ให้เกรียติให้ผมได้มามีส่วนร่วมนาเสนอประเด็นที่ผมคิดว่า จะเป็นเรื่องกาหนดชะตากรรมอนาคตของประเทศชาติ โดยส่วนร่วมไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของชีวิต ผลประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นเท่านั้นนะครับ แล้วก็ขอแสดงความชื่นชมด้วย ในการริเริ่มของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและองค์กรต่างฯที่เกี่ยวข้อง ผมได้มีโอกาสที่จะเริ่มงานกับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงหลายปีที่ ผ่านมา ช่วงที่ตั้งกรมใหม่ฯท่านอธิบดีคนแรก ท่านสุวัฒน์ ท่านเริ่มที่จะให้ความสาคัญของบทบาทองค์กรพัฒนาเอกชน แล้วก็ประชาสังคมระดับรากหญ้า ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับระดับข้าราชการ บัดนี้เนี่ยการจัดสัมมนาในวันนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกถึงความริเริ่มสร้างสรรค์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
 
เสน่ห์ จามริก | นักวิชาการสิทธิมนุษยชน sanehchamarik.in.th
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บเผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น