ในวิชาชีพ อาจารย์ ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการต่างประเทศ เลื่อนเป็นรองอธิการบดีในปี ๒๕๑๘ ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีเดียวกัน และภายหลังยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านการวิจัยและสนับสนุน การวิจัยหลายด้าน เช่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย "พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" ของมูลนิธิฟอร์ด และมูลนิธิเอเชีย ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการของ Council of Trustees, TDRI อ่านต่อ...

บทความแนะนำ

๖ ปี กสม. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๐ จากสิทธิมนุษยชนสู่ปฏิรูปการเมือง PDF พิมพ์ อีเมล
ถ้าหากว่า “ประชาธิปไตย” ให้ความหมายความเข้าใจกัน เฉพาะแต่เพียงเรื่องของ “การเลือกตั้ง” ประสบการณ์ ๗๕ ปีเต็มๆ ของประชาธิปไตยไทย ได้พิสูจน์ให้เห็นกันอย่างถ่องแท้แล้วว่า เป็นเพียงร่างทรงของระบอบอำนาจนิยมที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆ ดูช่างตรงกับที่ปราชญ์ฝรั่งเศสเคยทักท้วงเอาไว้เมื่อเกือบ ๒๕๐ ปีมาแล้วว่า สิทธิเสียงอธิปไตยของประชาชนอย่างดีจะมีอยู่ก็ชั่วในนาทีที่หย่อนบัตรคะแนน เสียงลงในหีบบัตรเลือกตั้งเท่านั้น เราอาจไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกต ข้อเสนอหลายอย่างหลายประการของปราชญ์ท่านนี้ แต่ก็เป็นข้อท้วงติงที่มีส่วนของความเป็นจริง โดยเฉพาะสำหรับสังคมที่สิทธิเสียงและพลังเศรษฐกิจการเมืองในชีวิตจริงยัง จำกัดอยู่แต่ที่ชนกลุ่มน้อยบางกลุ่ม บางระดับ แล้วประชาธิปไตยก็ต้องล้มเหลวและคงความด้อยพัฒนาตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ พิเคราะห์จากกระแสความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมต่างๆ ที่พากันเร่งเร้าไปสู่การเลือกตั้ง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ นี้แล้ว ดูจะไม่ได้ให้ความหวังอะไร
 
เสน่ห์ จามริก | นักวิชาการสิทธิมนุษยชน sanehchamarik.in.th
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บเผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น