ในวิชาชีพ อาจารย์ ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการต่างประเทศ เลื่อนเป็นรองอธิการบดีในปี ๒๕๑๘ ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีเดียวกัน และภายหลังยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านการวิจัยและสนับสนุน การวิจัยหลายด้าน เช่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย "พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" ของมูลนิธิฟอร์ด และมูลนิธิเอเชีย ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการของ Council of Trustees, TDRI อ่านต่อ...

Natural Resources-Related Conflict Management - A Human Rights Perspective แปลไทย PDF พิมพ์ อีเมล
ให้ฉันแสดงความยินดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในถือปัญหาของจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในการอภิปรายที่ถูกแยกอันนี้ในขั้นแรกอย่างเบิกบาน. ในแง่วิกฤติการณ์ธรรมชาติและความหายนะครั้งใหญ่รอบเรานี่คือเวลาที่โชคดีที่ สุดเพื่อเหนือและใต้/ตัดสินที่รวบรวมของเราตะวันออกและตะวันตกเพื่อชี้แนว ทางเราตนเอง ยิ่งกว่านั้นเต็มไปด้วยความหวังนั่นน่าจะช่วยก็การกระตุ้นการประมวลผลของการ ศึกษาหาความรู้ทางสังคมไปdownนอกจากนี้ที่ผู้คนประชาชนทั่วไปและชุมชนในฐานะ ส่วนและพัสดุย่อยของฐานทรัพยากรที่หาค่ามิได้ของเรา. นั่นคือหน้าที่ที่สาคัญ1อันและมอบหมายเพื่อองค์กรทั้งหมดของการศึกษาหาความ รู้ที่สูงกว่าอย่างแน่นอน.
 
เสน่ห์ จามริก | นักวิชาการสิทธิมนุษยชน sanehchamarik.in.th
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บเผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น