ในวิชาชีพ อาจารย์ ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการต่างประเทศ เลื่อนเป็นรองอธิการบดีในปี ๒๕๑๘ ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีเดียวกัน และภายหลังยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านการวิจัยและสนับสนุน การวิจัยหลายด้าน เช่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย "พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" ของมูลนิธิฟอร์ด และมูลนิธิเอเชีย ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการของ Council of Trustees, TDRI อ่านต่อ...

Democracy and Development A cultural
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
การเมืองกับ
การศึกษาของไทย

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
จักรวรรดินิยม
ญี่ปุ่นปัจจุบัน

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
ทิศทางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
ปัญหาการพัฒนา
ในสภาพการเมือง

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
Social Science in a
Non-Western Milien

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
การเมืองไทย
กับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
ฐานคิดสู่ทางเลือกใหม่
ของสังคมไทย

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
ปัญหาผู้นำ
ทางการเมืองไทย

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
การอภิปรายร่วม 3 หัวข้อ การศึกษาวิชามนุษยศาสตร์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
ความคิดทางการเมือง
จากเปลโต้ถึงปัจจุบัน

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
ฐานทรัพยากร
ทุนชีวิตของสังคมไทย

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
บทวิเคราะห์ว่าด้วยการศึกษา
กับปัญหาสภาวะความรู้มนุษย์

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
ปัญหาและอนาคต
ของเมืองไทย

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 4
เสน่ห์ จามริก | นักวิชาการสิทธิมนุษยชน sanehchamarik.in.th
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บเผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น