ในวิชาชีพ อาจารย์ ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการต่างประเทศ เลื่อนเป็นรองอธิการบดีในปี ๒๕๑๘ ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีเดียวกัน และภายหลังยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านการวิจัยและสนับสนุน การวิจัยหลายด้าน เช่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย "พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" ของมูลนิธิฟอร์ด และมูลนิธิเอเชีย ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการของ Council of Trustees, TDRI อ่านต่อ...

ป่าชุมชนในประเทศไทย
แนวทางการพัฒนา เล่ม1

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
พัฒนาการของรัฐธรรมนูญ
พิจารณาในแง่การเมือง

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
พุทธศาสนา
กับสิทธิมนุษยชน

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
ระบบการเมืองปัจจุบัน
ยุโรป

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
เสน่ห์ จามริก
รัฐศาสตร์กับการเมืองไทย

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
ป่าชุมชนในประเทศไทย
แนวทางการพัฒนา เล่ม2

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
พัฒนาการสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
ฟื้นฟูแผ่นดิน
.

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
ระบบการเมืองปัจจุบัน
เอเชีย

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
รายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์
โครงการสิทธิชุมชนศึกษา

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
ป่าชุมชนในประเทศไทย
แนวทางการพัฒนา เล่ม3

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
พุทธศาสนากับ
การเยียวยาธรรมชาติ

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
ระบบการศึกษา
แบบแพ้คัดออก

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษย
ชนในประเทศไทย

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
สังคมศาสตร์ไทย
จะไปทางไหน

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 4
เสน่ห์ จามริก | นักวิชาการสิทธิมนุษยชน sanehchamarik.in.th
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บเผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น