ในวิชาชีพ อาจารย์ ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการต่างประเทศ เลื่อนเป็นรองอธิการบดีในปี ๒๕๑๘ ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีเดียวกัน และภายหลังยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านการวิจัยและสนับสนุน การวิจัยหลายด้าน เช่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย "พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" ของมูลนิธิฟอร์ด และมูลนิธิเอเชีย ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการของ Council of Trustees, TDRI อ่านต่อ...

สังคมไทยกับ
การพัฒนาที่ก่อปัญหา

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
สิทธิมนุษยชน
ในสังคมไทย

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
สิทธิมนุษย์ชน
เส้นทางสู่สันติประชาธรรม

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
อาจารย์อุดมศึกษา
กับสังคมปัจจุบัน

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
เมืองไทย
หลังทักษิณ เล่ม2

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
สิทธิชุมชน
ในมุมมองระดับโลก

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
สิทธิมนุษยชนไทย
ในกระแสโลก

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
หลักการสิทธิ เสรีภาพ
หลังการปฏิวัติ ตุลาคม 2516

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
รวมปาฐกถา
มูลนิธิโกมลคีมทอง

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
เรียนรู้อะไรจาก
ปฏิวัติสยาม 2475

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
สิทธิมนุษยชนเกณฑ์
คุณค่าและฐานความคิด

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
สิทธิมนุษยชนไทย
ในสถานการณ์สากล

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
อยู่เมืองไทย
.

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
เมืองไทย
หลังทักษิณ เล่ม1

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
เวทีสาธารณะ
อนาคตประเทศไทย

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 4
เสน่ห์ จามริก | นักวิชาการสิทธิมนุษยชน sanehchamarik.in.th
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บเผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น